Blogs

Mūsu mīlestība pret mašīnām un ceļošanu nav noslēpums nevienam. Tā ir mūsu sirdslieta un mēs vēlamies, lai ikviens spētu redzēt un izjust to skaistumu, ko, siltās vasarās ceļojot pa tuvākām vai tālākām vietām, izjutām arī mēs. Tāpēc arī pastāv šī sadaļa - lai neaizmirstu esošo un krātu jauno.