Viena diena Štutgartē...

Sanāca pabūt Štutgartē, pie reizes tika apmeklēts Porsche un Mercedes-Benz muzejs....
 
Pāris foto no Porsche muzeja:

Un Mercedes Benz muzejs....

Write a comment

Comments: 0